6 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a te înscrie la examenul de admitere în Magistratură

Pe scurt?

 • 18 aprilie – data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere
 • 48 de posturi de judecator si 34 de posturi de procurori scoase la concurs
 • Testări: cunoștințe juridice, raționament logic, interviu, testare psihologică
 • 2 iunie -5 iulie perioada examenelor

Se apropie finalul perioadei de înscriere pentru sesiunea de exameniare din cadrul admiterii în Magistratură anunțată pe de Consiliul Suprem al Magistraturii pentru perioada 28 martie – 8 iulie. 18 aprilie este ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la admitere. Dacă pentru unii, decizia de a participa la concurs este luată deja, unii sunt încă nehotărâți cu privire la acest lucru. Acest articol vine în sprijinul ambelor categorii de posibili candidați, pentru a le oferi o imagine despre ce presupune efectiv admiterea în Magistratură.

Anunțul CSM activează, pe de o parte, simțul de a grăbi procesul de recapitulare și aprofundare a materiei prevăzute pentru examen, dar și de a cunoaște cu exactitate procedurile de examinare. Avem un răspuns la ambele probleme. Dacă vrei să parcurgi recapitularea materiei alături de experți în domeniu, îți propunem cursul Intensa de aprofundare pentru admiterea la Magistratură, în format live online ce va avea loc în 15-19 mai și 24 mai. Despre al doilea aspect…îți vorbim în continuare!

O să prezentăm în continuare 6 aspecte esențiale de care trebuie să ții cont pentru a fii pregătit să susții acest examen.

1. Când au loc probele de concurs?

În ceea ce privește calendarul probelor de admitere, acesta prevede ca proba scrisă eliminatorie pentru materiile de Drept Civil, Procedură Civilă, Drept Penal și Procedură Penală să aibă loc pe 2 iunie, proba de raționament logic pe 16 iunie iar proba Interviului în perioada 28 iunie – 5 iulie, conform listei publicate de CSM în urma evaluării primelor două probe.

2. Unde are loc admiterea?

Probele din cadrul admiterii au loc la București la unul dintre sediile Consiliului Suprem al Magistraturii. Noutăți despre locație vor apărea în urma procesului de înscriere.

3. Câte posturi sunt scoase la concurs?

Pentru această sesiune, CSM scoate la concurs 48 de posturi de judecator la judecatorii si 34 de posturi de procurori la pachetele de pe langa judecatori. Totodată, însă, există posibilitatea ca posturile scoase la concurs să fie suplimentate prin dispozitia Plenului. Lista acestora a fost aprobată și presupune 325 de posturi de judecător și 47 de posturi de procuror.

4. Cine poate participa la admitere?

Conform regulamentului de admitere, cei care doresc să își depună dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să aibă cetățenie română, domiciliu în Romania și capacitate deplină de exercițiu
 2. Să fie licențiat în drept
 3. Să nu aibă antecedente penale și să nu aibă cazier fiscal
 4. Să cunoască limba română si să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani la data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului

5. Ce trebuie să conțină dosarul de însciere și unde trebuie depus?

Conform regulamentului de admitere, dosarul candidaților trebuie să conțină:

 • certificat de naștere în copie certificată pentru conformitate de candidat
 • act de identitate în copie certificată pentru conformitate de candidat
 • diploma de licență în copie certificată pentru conformitate de candidat
 • chitanța de plată a taxei de înscriere
 • certificatul de cazier judiciar
 • certificatul de cazier fiscal
 • declarație pe proprie răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate
 • Curriculum Vitae
 • carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat

Dosarul de înscriere se depune la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații.

6. Ce presupune examenul de admitere?

Pentru admiterea în magistratură, probele de concurs sunt împărțite în două etape:

Prima etapă, cuprinde două teste, cel de verificare a cunoștințelor juridice și cel de raționament logic. Rezultatul la această etapă este eliminatoriu.

 •  În ceea ce privește cunoștințele juridice, acestea vor fi evaluate printr-un test grilă cu 100  de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre materii. Fiecare întrebare se notează cu un punct    iar pentru a obține titlul de ADMIS, este necesară obținerea unui minim de 70 de puncte.
 • Testul de raționament logic presupune 100 de întrebări punctate și 20 de întrebări ale căror răspunsuri nu se punctează.  Aici, pentru a obține titlul de ADMIS, este necesar răspunsul       corect la un minim de 30 de întrebări dintre cele punctate

Nota pentru prima etapă se calculează ponderat, unde 70% este reprezentat de nota la examenul juridic și 30% de nota de la proba de raționamen logic.

 

Pentru a doua etapă, participanții vor fi clasați în urma notelor și vor fi distribuiți la interviu în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs când acesta este peste 100 sau triplu când numărul este mai mic sau egal cu 100. Pentru a ajunge în a doua etapă a admiterii, candidații trebuie să fi fost declarați admiși la ambele testări din prima etapă.

 • Proba interviului constă în elaborarea în scris a unei analize a subiectului extras și susținerea orală a acesteia și în analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei. Pentru promovarea acestei testări, candidații trebuie să obțină minim nota 7.

Nota finală a examenului este calculată poderat, unde 75% este reprezentat de nota la prima parte a examenului și 25% de nota la a doua parte.

Candidații declarați admiși, vor trece printr-o ultimă probă psihologică ce presupune o testare scrisă și un interviu.

 

În final, deși par multe informații de însușit, procesul este unul clar și bine structurat. Dacă ai întrebări, te așteptăm să ne lași un comentariu iar dacă ai informații utile despre acest subiect în urma experienței proprii, ești binevenit să le împărtășești!

PS: Despre tips & tricks legate de concursul de admitere de la foști cursanți Intensa, în articolul următor.

 

Sursă

Linkuri utile:

Tematica si bibliografie Drept Civil și Drept Procesual Civil

Tematica si bibliografie Drept Penal și Drept Procesual Penal

Calendarul admiterii

 

Leave a Comment: