TERMENI ȘI CONDIȚII

Reguli de bază

Accesul pe site-ul Intensa în vederea înscrierii la cursurile de fornare profesională este permis oricărei persoane fizice sau juridice, care respectă termenii și condițiile prezentate mai jos.

În vederea finalizării cu succes a procedurii de înscriere la cursuri, persoanele fizice sau juridice își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile formularului de înscriere în mod adecvat, complet, real și corect, așa cum acestea sunt specificate în documentul de identitate.

Site-ul poate fi utilizat doar în scopul vizionării, înscrierii la cursurile de formare profesională sau recomandării produselor sau serviciilor noastre. Site-ul nu poate fi utilizat în scopul postării sau transmiterii materialelor cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent sau instigator. Compania își rezervă dreptul de a nu permite postarile de tipul celor menționate mai sus și de a șetrge imediat orice comentariu care conține un limbaj licențios care ar putea să prejudicieze imaginea companiei.

Utilizarea fără întreruperi și erori a site-ului nu poate fi garantată. În cazul în care intervin situații de acest gen, vom încerca remedierea în cel mai scurt timp posibil pentru a înlătura eventualele neplăceri. Nicio persoană nu are dreptul să acționeze în vederea soluționării posibilelor erori de funcționare a site-ului.


CE ESTE INTENSA TRAINING & EVENTS?

Intensa Training & Events este centrul de training exclusiv juridic care oferă programe de pregătire pentru examenele de admitere în profesiile juridice.


CINE POATE PARTICIPA LA CURSURILE INTENSA?

Cursurile Intensa pot fi urmate de către orice persoană care îndeplinește condițiile accederii în profesiile juridice.

CUM SE FAC ÎNSCRIERILE LA CURSURILE INTENSA?

Înscrierile la cursuri se fac în mod direct pe site-ul Intensa (www.intensa.ro) sau telefonic. Înscrierile efectuate pe site se fac pe baza completării unui formular de înscriere completat de către doritori cu respectarea termenilor și condițiilor prezentate anterior.

CUM SE FACE PLATA CURSURILOR ACADEMIEI?

Plata cursurilor Intensa se poate face atât la sediul Intensa, cât și direct sau prin OP în contul care se regăsește pe factura profomă primită la înscriere. Plata se efectuează astfel: o primă tranșă în primele trei zile lucrătoare de la primirea documentelor de înscriere, iar restul sumei până înainte cu trei zile lucrătoare de începerea cursului.

Locul la curs este certificat prin plata primei tranșe de bani. Dacă până la data scadentă prevăzută în factura proformă suma nu este achitată, acest lucru atrage anularea rezervării locului la curs.

REGULI DE RETURNATRE A BANILOR

În cazul anulării înscrierii cu mai mult de 10 zile calendaristice înainte de data începerii cursului, suma achitată se va restitui în întregime.

În cazul anulării înscrierii cu mai mult de 7 zile calendaristice înainte de data începerii cursului, se va returna 50% din suma achitată.

În cazul anulării înscrierii cu mai puţin de 7 zile calendaristice înainte de începerea cursului sau pentru neprezentarea la curs, se reţine în întregime suma achitată pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

ÎNLOCUIREA CURSANTULUI

În situația în care un participant nu își mai poate respecta obligațiile contractuale, respectiv acesta nu mai poate sau nu mai dorește să participe la curs, înlocuirea acestuia cu o altă persoană nu este posibilă. Înscrierile la curs sunt nominale, astfel nu este permisă participarea la curs fără încheierea unui contract de formare profesională.

ANULAREA CURSURILOR

Compania își rezervă dreptul de a anula organizarea cursurilor în orice moment și indiferent de motiv, însă nu anunțarea în prealabil a cursanților deja înscriși. Sumele achitate vor fi returnate integral participanților înscriși la curs.

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE LA CURS?

Taxa de participare la curs include următoarele:

-accesul la orele de pregătire

-materiale de pregătire aferente cursurilor (caiet de notițe, suport de curs, materiale auxiliare)

-coffee-break pe perioada pregătirii

-suport permanent din partea lectorilor

CE NU INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE LA CURS?

Taxa de participare la curs nu include:

-certificarea cunoștințelor dobândite- Întrucât compania nu este obligată de către legislația eurpeana să organizeze cursuri certificate, pregătirea fiind dedicată perfecționării participanților.

-alte materiale care nu sunt incluse în prețul cursurilor

-prețul materialelor recomandate de către lectori în cadrul cursurilor

PREZENȚA LA CURSURI

Prezența la cursurile Intensa este obligatorie, odată cu semnarea contractului de formare profesională.

Absentarea la curs se face pe proprie răspundere.

FOTOGRAFII ȘI MATERIALE VIDEO DE LA CURS

Conform contractului de formare profesională și a termenilor și condițiilor prezente, participanții acceptă ca Intensa să utilizeze forografiile și materialele video/audio create pe perioada cursurilor fără un accept explicit din partea cursantului.

IMPOSIBILITATEA FORTUITĂ DE EXECUTARE

Intensa Training & Events nu poate fi trasă la răspundere pentru situațiile în care se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile pentru cauze care țin de forța majoră (incendii, dezastre naturale, acte ale autprităților de guvernământ, dispute de muncă sau alte cauze aflate dincolo de controlul Intensa Training & Events).

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauza de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

LEGEA APLICABILĂ/ SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată din Cluj-Napoca, potrivit legii.

POLITICĂ DATE PERSONALE

COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Intensa Training & Events colectează informații de la participanți prin intermediul următoarelor modalități: direct de la cititori- prin intermediul formularelor de înscriere.

La achiziționarea cursurilor sau a serviciilor de formare profesională, precum și în urma participării la evenimentele organizate de către Intensa Training & Events, se colectează datele personale ale participanților. Toate informațiile vor fi considerate confidențiale și nu vor fi partajate cu terți fără consimțământul expres al participanților.

În situația în care participanții nu mai doresc să primească newslettere din partea Intensa Training & Events, aceștia pot să se dezaboneze sau ne pot trimite un email la adresa: contact@intensa.ro în care să menționeze expres dorința de încetare a procesării de date.

CORECTAREA ERORILOR DIN DATELE COLECTATE DE LA PARTICIPANȚI

În eventualitatea în care există erori în informațiile colectate de către Intensa Training & Events de la participanți, aceștia ne pot semnala acest lucru la adresa: contact@intensa.ro. Se va proceda imediat la remedierea situației.

MĂSURI DE SECURITATE PENTRU PROTEJAREA INFORMAȚIILOR PERSOANLE

Angajații și personalul Intensa Training & Events este instruit în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea informațiilor personale colectate de la participanții la cursuri. Respectarea responsabilităților de protecție a datelor este asigurată prin măsuri disciplinare adresate angajaților.

ACCESUL CURSANȚILOR LA DATE ȘI PORTABILITATEA DATELOR PERSNONALE COLECTATE

Dacă participanții își doresc să aibă acces la datele personale colectate, aceștia pot semnala acest lucru la adersa: contact@intensa.ro , iar compania va proceda în consecință în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, în situația în care participanții au întrebări referitoare la datele colectate de către Intensa Training & Events sau referitoare la politicile companiei de colectare a datelor personale, aceștia se pot adresa personalului și li se va răspunde în cel mai scurt timp.