Termeni și condiții - Intensa

TERMENI ȘI CONDIȚII

Reguli de bază

Accesul pe site-ul Intensa în vederea înscrierii la cursurile de formare profesională este permis oricărei persoane fizice sau juridice, care respectă termenii și condițiile prezentate mai jos.

În vederea finalizării cu succes a procedurii de înscriere la cursuri, persoanele fizice sau juridice își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile formularului de înscriere în mod adecvat, complet, real și corect, așa cum acestea sunt specificate în documentul de identitate.

Site-ul poate fi utilizat doar în scopul vizionării, înscrierii la cursurile de formare profesională sau recomandării produselor sau serviciilor noastre. Site-ul nu poate fi utilizat în scopul postării sau transmiterii materialelor cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent sau instigator. Compania își rezervă dreptul de a nu permite postarile de tipul celor menționate mai sus și de a șterge imediat orice comentariu care conține un limbaj licențios care ar putea să prejudicieze imaginea companiei.

Utilizarea fără întreruperi și erori a site-ului nu poate fi garantată. În cazul în care intervin situații de acest gen, vom încerca remedierea în cel mai scurt timp posibil pentru a înlătura eventualele neplăceri. Nicio persoană nu are dreptul să acționeze în vederea soluționării posibilelor erori de funcționare a site-ului.


CE ESTE INTENSA TRAINING & EVENTS?

Intensa Training & Events este centrul de training exclusiv juridic care oferă programe de pregătire pentru examenele de admitere în profesiile juridice.


CINE POATE PARTICIPA LA CURSURILE INTENSA?

Cursurile Intensa pot fi urmate de către orice persoană care îndeplinește condițiile accederii în profesiile juridice.

CUM SE FAC ÎNSCRIERILE LA CURSURILE INTENSA?

Înscrierile la cursuri se fac în mod direct pe site-ul Intensa (www.intensa.ro) sau telefonic. Înscrierile efectuate pe site se fac pe baza completării unui formular de înscriere completat de către doritori cu respectarea termenilor și condițiilor prezentate anterior.

DESFĂȘURAREA CURSURILOR INTENSA​

În contextul actual, Furnizorul își rezerva dreptul de a transfera cursul din sala de clasă în curs online live și de a modifica programul de curs, cu garanția că modificările nu vor afecta negativ conținutul material al cursului de pregătire;

În cadrul cursurilor ce se desfășoară online live beneficiarul are obligația de a menține pe toată durata cursului camera web pornită, iar microfonul pe mut, cu excepția cazului în care îi este solicitat altfel; microfonul va fi pornit doar în momentul discuțiilor sau a sesiunii de întrebări și răspunsuri. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, accesul va fi restricționat.

Ne rezervăm dreptul să facem modificări la desfășurarea cursurilor, cu informarea prealabilă a cursanților. ​

CUM SE FACE PLATA CURSURILOR ACADEMIEI?

Plata cursurilor Intensa se poate face atât la sediul Intensa, cât și direct sau prin OP în contul care se regăsește pe factura fiscală primită la înscriere. Plata se efectuează astfel: o primă tranșă în primele trei zile lucrătoare de la primirea documentelor de înscriere, iar restul sumei până înainte cu trei zile lucrătoare de începerea cursului.

Locul la curs este certificat prin plata primei tranșe de bani. Dacă până la data scadentă prevăzută în factura fiscală suma nu este achitată, acest lucru atrage anularea rezervării locului la curs.

REGULI DE RETURNATRE A BANILOR

Din momentul semnării contractului, beneficiarul este imediat responsabil pentru taxele întregului serviciu solicitat. În cazul anulării, participării parțiale sau încetării participării la curs/la unul dintre cursuri din orice motiv, beneficiarul nu are dreptul la o rambursare și sumele care nu sunt încă plătite pentru serviciile rezervate rămân datorate și plătibile, conform scadenței. 

În cazul amânării cursului/unuia dintre cursuri pentru care s-a făcut înscrierea, întreaga sumă achitată se va transfera către noul curs, iar în cazul anulării cursului persoanelor înscrise li se vor returna banii.

ÎNLOCUIREA CURSANTULUI

În situația în care un participant nu își mai poate respecta obligațiile contractuale, respectiv acesta nu mai poate sau nu mai dorește să participe la curs, înlocuirea acestuia cu o altă persoană nu este posibilă. Înscrierile la curs sunt nominale, astfel nu este permisă participarea la curs fără încheierea unui contract de formare profesională.

ANULAREA CURSURILOR

Compania își rezervă dreptul de a anula organizarea cursurilor în orice moment și indiferent de motiv, însă nu anunțarea în prealabil a cursanților deja înscriși. Sumele achitate vor fi returnate integral participanților înscriși la curs.

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE LA CURS?

Taxa de participare la curs include următoarele:

-accesul la orele de pregătire

-materiale de pregătire aferente cursurilor (caiet de notițe, suport de curs, materiale auxiliare)

-suport permanent din partea lectorilor

CE NU INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE LA CURS?

Taxa de participare la curs nu include:

-certificarea cunoștințelor dobândite- Întrucât compania nu este obligată de către legislația eurpeana să organizeze cursuri certificate, pregătirea fiind dedicată perfecționării participanților.

-alte materiale care nu sunt incluse în prețul cursurilor

-prețul materialelor recomandate de către lectori în cadrul cursurilor

PREZENȚA LA CURSURI

Prezența la cursurile Intensa este obligatorie, odată cu semnarea contractului de formare profesională.

Absentarea la curs se face pe proprie răspundere.

FOTOGRAFII ȘI MATERIALE VIDEO DE LA CURS

Conform contractului de formare profesională și a termenilor și condițiilor prezente, participanții acceptă ca Intensa să utilizeze fotografiile și materialele video/audio create pe perioada cursurilor fără un accept explicit din partea cursantului.

​DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

​Continutul acestui site este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor. Este interzisa copierea, transmiterea, distribuirea, publicarea, afisarea, sau utilizarea inregistrarilor fara confirmarea scrisa din partea IntensaTraining & Events.

Este interzisă copierea, reproducerea, publicarea, difuzarea, vinderea sau punerea la dispoziția unei terțe părți în vreun fel vreunul din conținutul sau materialele și metodologiilor folosite la cursuri. Este interzisă efectuarea unor înregistrări audio sau video ale cursurilor. În cazul în care beneficiarul încalcă această obligaţie, el va raspunde în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.​

IMPOSIBILITATEA FORTUITĂ DE EXECUTARE

Intensa Training & Events nu poate fi trasă la răspundere pentru situațiile în care se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile pentru cauze care țin de forța majoră (incendii, dezastre naturale, pandemii, acte ale autorităților de guvernământ, dispute de muncă sau alte cauze aflate dincolo de controlul Intensa Training & Events).

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauza de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

LEGEA APLICABILĂ/ SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată din Cluj-Napoca, potrivit legii.

POLITICĂ DATE PERSONALE ȘI COLECTARE INFORMAȚII

Intensa Training & Events colectează informații de la participanți prin intermediul următoarelor modalități: direct de la cititori- prin intermediul formularelor de înscriere.
În scopul informării dvs vom realiza acțiuni precum:
 - trimiterea de buletine informative prin e-mail (newsletters)
 - invitații la evenimente / cursuri 
 - desfășurare de activități de promovare cu caracter comercial 


Persoanele care intră pe site și ne contactează telefonic pe unul din numerele afișate, acceptă în mod automat termenii și condițiile noastre de colectare, păstrare și utilizare ulterioară a datelor. Cu alte cuvinte, ele își dau acceptul ca datele lor de contact să fie păstrate în baza noastră de date. Dezabonarea de la e-mail-urile noastre se poate face în orice moment, apăsând butonul unsubscribe, care se găsește la finalul e-mailului.

La achiziționarea cursurilor sau a serviciilor de formare profesională, precum și în urma participării la evenimentele organizate de către Intensa Training & Events, se colectează datele personale ale participanților. Toate informațiile vor fi considerate confidențiale și nu vor fi partajate cu terți fără consimțământul expres al participanților.

În situația în care participanții nu mai doresc să primească newslettere din partea Intensa Training & Events, aceștia pot să se dezaboneze sau ne pot trimite un email la adresa: contact@intensa.ro în care să menționeze expres dorința de încetare a procesării de date.

CORECTAREA ERORILOR DIN DATELE COLECTATE DE LA PARTICIPANȚI

În eventualitatea în care există erori în informațiile colectate de către Intensa Training & Events de la participanți, aceștia ne pot semnala acest lucru la adresa: contact@intensa.ro. Se va proceda imediat la remedierea situației.

MĂSURI DE SECURITATE PENTRU PROTEJAREA INFORMAȚIILOR PERSOANLE

Angajații și personalul Intensa Training & Events este instruit în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea informațiilor personale colectate de la participanții la cursuri. Respectarea responsabilităților de protecție a datelor este asigurată prin măsuri disciplinare adresate angajaților.

ACCESUL CURSANȚILOR LA DATE ȘI PORTABILITATEA DATELOR PERSONALE COLECTATE

Dacă participanții își doresc să aibă acces la datele personale colectate, aceștia pot semnala acest lucru la adersa: contact@intensa.ro , iar compania va proceda în consecință în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, în situația în care participanții au întrebări referitoare la datele colectate de către Intensa Training & Events sau referitoare la politicile companiei de colectare a datelor personale, aceștia se pot adresa personalului și li se va răspunde în cel mai scurt timp.

MĂSURI DE PROTECȚIE A SĂNĂTĂȚII ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI CU COVID-19Persoanele care se prezintă la sediul Intensa pentru înscriere, efectuare plăți sau pentru a participa la curs, vor lua la cunoștință următoarele aspecte:
 - obligativitatea purtării măștii de protecție, care acoperă nasul și gura
 - folosirea soluției dezinfectante pentru mâini, la intrare în incintă
 - respectarea distanței sociale față de alte persoane și de personalul Intensa
 - vor permite luarea temperaturii cu un termometru noncontact (temperatura nu trebuie să depășească 37.3 C), în caz contrar accesul în incintă nu este permis
 - nu prezintă simptome de: tuse, durere de cap, febră, dificultate de a înghiți, dificultate de a respira
 - nu au intrat în contact cu persoane infectate cu coronavirus în ultimele 14 zile
 - nu au fost expuse riscului și nu sunt infectate cu coronavirus.

.